TÜBİTAK BİGG 2024 / 2. ÇAĞRISI

Başvuru Formu

BİGG TAKE OFF Başvurunuzu Hangi Kurum Adına yapacaksınız?

Lütfen uygun olan seçeneği seçiniz.

Başvuru Sahibine Ait Bilgiler
Cinsiyet

Lütfen uygun olan seçeneği seçiniz.

Eğitim Durumunuz

Lütfen uygun olan seçeneği seçiniz.

Son Mezuniyet ilişkin Bilgiler (Lisans öğrencileri öğrencisi oldukları üniversite ve mezun olunacağı ön görülen tarih bilgisini sisteme gireceklerdir)
Çalışma Durumu

Lütfen uygun olan seçeneği seçiniz.

Daha önce TÜBİTAK veya T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknogirişim Sermayesi Desteği aldınız mı?

Lütfen uygun olan seçeneği seçiniz.

İş Fikri Başlığı
İş Fikrinin Ait Olduğu Teknoloji Grubu

Lütfen uygun olan seçeneği seçiniz.

İş Fikrini Uygulayacak Ekip Üyelerinin Adı Soyadı, Uzmanlık Alanları ve Mesleği
İş Fikrinizin Yenilikçi, Teknolojik Yönlerini ve Kullanım Alanlarını Açıklayınız.
İş Fikri ile Hangi Problemlere Çözüm Ürettiğinizi Açıklayınız.
İş Fikrinizden Beklenen Sonuçları Yazınız.
İş Fikrinizin Ticarileşme ve Pazar Potansiyeli ile İlgili Bilgi Veriniz.
İş Fikrinizin Sürüdülebilirliği İle İlgili Bilgi Veriniz (Kurumsal ve Mali Açıdan).
İş Fikrinizin Tahmini Maliyetlerini/Bütçesini Yazınız.
İş Fikriniz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Hangileri İle İlişkilidir?

Lütfen uygun olan seçeneği / seçenekleri seçiniz.